Arvamusfestival

Rahvusvaheliste Suhete Ring on osalenud Paides toimuval Arvamusfestivalil arutelude korraldamises pea iga aasta.

Arvamusfestival 2019

Selleaastasel Arvamusfestivalil vaatas RSR poliitikast veidi kaugemale ja korraldas arutelu rahvusidentiteedi tuleviku teemal. Rändekriiside, hõlpsate migratsioonitingimuste ja üha multikultuursemate ühiskondade taustal kerkib küsimus rahvusidentiteedi püsivusest. Kas rahvusidentiteet on parim näitaja, mille alusel kujundada kodaniku lojaalsust riigile? Millist rahvuslust saaks pidada võimalikuks ja vajalikuks tänapäeva Euroopas?

Rahvusidentiteedi üle arutlesid Johan Skytte instituudi poliitilise teooria dotsent Eva Piirimäe, Kaitseväe Akadeemia poliitikadotsent Illimar Ploom ning Lõuna-California Ülikooli ajaloodotsent Aro Velmet. Arutelu modereeris RSRi liige Fred Gregor Rahuoja. Osalejad rääkisid enda suhetest kogukondlikesse identiteetidesse ning rahvusidentiteedi arengust läbi ajaloo.

Arutlejad nõustusid, et osaliselt on rahvusidentiteet juhuslikult või tahtlikult konstrueeritud, kuid see võib olla ka siiras kohaliku kultuuri hoidmise väljendus. Juttu tehti ka keskkonnakaitsest ja sellest, kas müüt eestlasest kui metsarahvast tuleb keskkonnale kasuks või kahjuks.

Arutelu saab järele kuulata siit.

Arvamusfestival 2018

Väitluse fookus oli Riigikogu ja kodanike kaasamisel välispoliitikat puudutavate otsuste tegemisel.

Arutelu teemal „Välispoliitiliste otsuste tegemine peab olema demokraatlikum“

VASTU (Juhan Lepassaar, Triinu Jõgi): Välispoliitika on spetsiifiline valdkond, kus on vaja teha operatiivseid ja ekspertteadmisel põhinevaid otsuseid. Seetõttu ei saa läbivalt tugineda Riigikogu otsustusmehhanismidele, mis võivad olla ajakulukad.
POOLT (Andres Herkel, Anniki Mikelsaar): Samas tagaks välispoliitiliste otsuste tegemise läbipaistvus ja huvigruppide kaasamine sidususe otsustajate ja kodanike vahel ning tõstaks usaldust ühiskonnas riigi toimimise vastu.

Loomulikult on küsimus kahest argumendist mitmetahulisem ning teema laiendamiseks järgnes arutelu Lauri Mälksoo, Juhan Lepassaare ja Lauri Tankleri osalusel.
Põhimõttelisi välispoliitilisi otsuseid tehes ei tohiks kiirustada ning Riigikogu ja avalikkuse kaasamine toimub juba praegu. Siiski esineb olukordi, kus ühiskond soovib täiendavat kaasamist olukordades, kus Riigikogus hääletuse või referendumi korraldamine pole ajalise surve tõttu võimalik ega efektiivne. Sellistel hetkedel peab leidma tasakaalu eri huvide vahel, et vältida lõhe tekkimist.

Väitlust ja arutelu modereeris Triin Toimetaja.

Täname kaasa mõtlemast!

Arvamusfestival 2017

Koostöös Johan Skytte poliitikauuringute instituudiga korraldati Arengukoostöö ja Välispoliitika alal kaks arutelu: “Kas Krimm on unustatud?” ning “Eesti kui väikeriigi roll ja võimalused välispoliitikas?”. Esimeses arutelus osalesid majandusekspert Raivo Vare, Johan Skytte Poliitikauuringute Instituudi professor Andres Kasekamp ja Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, modereeris RSRi vilistlane Oliver Mõru. Teises arutelus vahetasid mõtteid Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet, kolumnist Ahto Lobjakas, Eesti esindaja Euroopa Liidus Matti Maasikas ja Läti parlamendi liige Veiko Spolitis. Modereeris RSRi akadeemiline juhendaja Raul Toomla.

Vasakult panelistid Eiki Berg, Veiko-Vello Palm, Riina Kaljurand ning moderaator Mirko Ojakivi. FOTO: Maria Helen Känd