RSR Koolis

Idee, et Rahvusvaheliste Suhete Ring võiks üle Eesti käia koolides tunde andmas, oli seltskonnas olemas olnud juba aastaid. 2018. aasta suvel toimunud RSR-i suvepäevadel tuli see taaskord arutlusele ning siis otsustatigi plaan reaalsuseks teha. Huvilised koguti kokku ning “RSR kooli” grupp kogunes esimest korda Tartus Genialistide Klubis oktoobri lõpus 2018. aastal, kui kõik uued liikmed olid juba vastu võetud.
RSR kooli töögrupi eesmärk on jõuda noorte gümnasistideni üle Eesti, et panna neid huvituma välispoliitikast ja maailmas toimuvast. Tahame näidata, et rahvusvahelisel tasandil toimub niivõrd palju huvitavat ja me kõik mängime selles oma osa. Seega saame tunde andes tõsta noorte aktiivsust ja osalust ühiskondlikes protsessides. 
Esimest korda käis RSR kooli töögrupi üks tiim  loengut andmas 13. detsembril 2018, mil käidi Viljandi Gümnaasiumis, kus kuulajateks oli ligi 100 abiturienti ning nii õpilastelt kui õpetajatelt saadud tagasiside oli ainult positiivne. 12. aprillil jõuti aga lausa kahte kooli – üks töögrupi tiim läks rääkima Läänemaa Ühisgümnaasiumisse ja teine Rakvere Reaalgümnaasiumisse, kust saadi jällegi mõlemast positiivset tagasisidet.
Edasisteks plaanideks on sügissemestri jooksul külastada Kuressaare Gümnaasiumit, jõuda loenguid andma Võrru, Paidesse ja Sillamäele.

2019. ja 2020. aastad on kooli grupi jaoks möödunud põnevalt. Ringi liikmed said tõsta oma digipädevust pidades mitmeid veebiloenguid. Külastati Valga Gümnaasiumit, Hugo Treffneri Gümnaasiumit, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumit, Tartu Tamme Gümnaasiumit ja Gustav Adolfi Gümnaasiumit. Räägiti teemadel: Brexiti mõju Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu suhetele, Hiina välispoliitika,  Lõuna- Hiina mere kaubandus, Iisraeli ja Palestiina konflikt ning tänapäeva suurriigid ja nendevahelised jõujooned. Lisaks teoreetilise külje tutvustamisele kaasavad loengu korraldajad õpilasi interaktiivsete arutelude ja mängudega.

etEesti