RSRi veerg Müürilehes

2014. aastast alustas RSR koostööd Müürilehega, kirjutades sinna õppeaasta jooksul päevakajalisi välispoliitilisi arvamusartikleid. Kuni 2016. aasta suveni ilmusid artiklid pseudonüümi Emajõe Saadiku alt, kuna kirjutised on valminud RSRi liikmete kollektiivtööna. Alates 2016. aasta detsembrist ilmuvad artiklid veerus nimega “RSRi veerg”.

Artiklite kirjutamise eesmärk on pakkuda RSRi liikmetele võimalus avaldada põhjaliku arutelu ning analüüsi tulemusena oma arvamus aktuaalsel rahvusvaheliste suhete teemal. 

Kõik avaldatud artiklid on leitavad Müürilehe internetileheküljel:

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

etEesti