Alar Kilp: Lääne demokraatia jõudmine ristteele

Miks Alan Dershowitz ja Frank Furedi? Dershowitz on õigusteadlane ja tema puhul on tähtis erapooletus ja kõikide erapooletu kohtlemine. Dershowitz ei esinda Ameerika õigusteadlasi ja Furedi ei esinda sotsiolooge. Nad on üksikud mõtlejad ja omal erialal ainulaadsed. Sotsioloogias saaks justkui rahulikumalt analüüsida mis on populism. Õigusteadlane peab vaatama otsustuse õiguslikku sisu. Vaatab juhtumeid teise nurga alt kui politoloog või ajakirjanik.Tegu on autoritega, kes on saanud palju kriitikat. Neil on oma akadeemiline, sokraatiline stiil. Viitavad oma raamatutes Lockeile.

Sallivusest on ajaga kujunenud nõrkus. Varasemalt on olnud kõikidel oma veendumused, kogemused. Ei olda vastaspoolega nõus, aga on vastastikune suhtlemine ehk sallivus.

Durkheim – leidke mõtleja, kes seda asja, mis teid huvitab, hästi tunneb ja süvenege sellesse.

Dershowitch on Trumpi tagandamishääletuse suhtes kriitiline. Senatis juristina enam ei esine, aga esimese tagandamise ajal esines. Esindanud inimesi nagu Weinstein, Bill Clinton… Dershowitz on kirjutanud üle 20 raamatu – kaitsnud väga vastuolulisi isikuid. BBC Hardtalkis rääkis Dershowitz, et Trumpi käitumise küsimuse peale rõhutas pigem, et kongress eiras põhiseadust viiel erineval moel.

7. jaanuaril (päev peale kapitooliumi ründamist) tuli APSA seisukoha avaldus. Selle järelkaja- mis both sideism see on. Sellele järgnes vabandus. (kahetseme, et kasutasime sõnapaari mõlemad pooled). Both- sides- ism – raamistus, näiteks BLM ja ALM vastandumine. Tekib justkui arusaam, et ühepoolsus on justkui norm. Dershowitz: shoe on the other foot test- kui presidendiks oleks saanud Clinton, ka siis ei oleks Dershowitz olnud Clintoni poolel vaid põhiseaduse poolel. Furedi sõnul on sallivuses toimunud nihe. “Mul on õigus, sul ei ole ja seega ma sind ei salli.”

Dershowitzi sõnul süüdistus ei kao, see jääb elama ka peale juhtumi lahendamist. Dershowitzi raamat tühistamiskultuurist räägib varasemalt, nt ajaloos piltidelt kustutamisest. Sotsiaalmeedias on tühistamine raskesti määratav. Ei tea kelle algatusel ja mille põhjal, terve protseduur muutub nähtamatuks ja anonüümseks. Sealt tuleb, et kõik kes on erimeelt võetakse pildilt maha.

Dershowitz “The case of liberalism in an age of extremism” – miks liberalism on ohus. Ja miks on see “teistest ismidest parem”.Kasutab mõistet vasakäärmus – keegi kes ei salli lahknevaid vaateid. Kui Dershowitzilt küsida, kas sulle meeldib Trump, siis ta toob välja asjad mis president on teinud. Trumpi suhtes mustvalge hoiak- Aga kui tegu oleks Hitleri tegevuse hindamisega?

Furedi – hirm, laste kasvatamine, “Democracy under siege”, “Populism and the european culture wars”, “Why borders matter” debateerib Karl Popperi mõtetega – need kes on piiride vastased, vajavad ka tegelikult piire ja loovad neid uuesti, lihtsalt teistsuguseid. Loomupärased piirid peaksid olema.

Kas paremäärmuslus ei liigu keskmesse ja liberaalsus eemale?

Dershowitzi loogika on, et USA presidendiks valiti inimene, kes väljendab seda liberaalset tsentrit. Reaalsed otsused peavad juhtuma kompromissi teel ja seega nad kipuvad jääma tsentristlikuks. 

Kas eesti liigub paremäärmusluse suunas? Mis tõendid meil on. Kas paremäärmuslus paistab lihtsalt välja või me päriselt liigume sinnapoole? Kui tõrvikut kantakse kuskil mujal peale EKRE tõrvikurongkäigu siis kas see raamistus on automaatne. 

Saab seostada erinevaid sündmusi. Globaliseerumine jätkub ja tugevam jõud on see mis globaliseerib ja killustunud jõud reageerivad. Bothsidesismist väsimus –

Vabariigi aastapäeva kõnedes Meri moraliseeris riigiametnike ja kohtunike kallal. Kaljulaid kõneles sellest: “armas riigikogu, millega te tegelete?” Kriitiline sõnum poliitikutele on, et inimesed võõranduvad poliitikast, sest kogu selle tegevuse maine on alla viidud. See kelle suhtes sa oma rahulolematust välja elad ei pruugi olla süüdi su probleemis.

etEesti