Raul Allkivi: “Jaapanist”

Alexander Lott: Kokkuvõte Raul Allikivi loengust

Möödunud õhtu esineja Raul Allikivi on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis 2002. aastal. 2005. aastal sai ta magistridiplomi rahvusvaheliste suhete alal Waseda ülikoolis. Parasjagu töötab ta Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete- ja sotsiaaluuringute instituudis teaduri ja lektorina. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on Aasia riikide majanduse areng, rahvusvaheline majanduspoliitika, arengumajandus, Ida- Aasia ja Aasia arengumudel.

Tänane loeng oli ennekõike keskendunud Jaapani poliitikale 20. sajandi teisel poolel.

Allikivi lõbustas kuulajaskonda ühe tõsikurva anekdoodiga järgmiselt:
“Kord olevat Jaapani kunagine peaminister Yoshiro Mori saanud kokku Bill Clintoniga ning teinud viimast tervitades väikese keeleapsu: “How are you?” asemel “Who are you?”. Clinton, arvates, et tema Jaapani kolleeg naljatleb, otsustas samal toonil vastata ning sõnas: “I’m Hillary’s husband, and you?” – “Me too,” vastanud Mori.

Tõsi on, et Jaapan on jätkuvaks USA liitlaseks rahvusvahelisel areenil. Kahe riigi suhete tiheda lõimumise tunnistuseks on Jaapani osalemine liitlasriigina teises Iraagi sõjas. Et Jaapan järgib endiselt patsifistlikku joont – seejuures hoidudes tuumarelvast ning ametlikust sõjaväest – siis tuleb rääkida Jaapani sõjajõududest kui kaitsejõududest. Ühtlasi on Jaapani territooriumil endiselt USA sõjaväebaasid, mis pärit Teisest maailmasõjast.

Just Teise maailmasõja igandina ei ole Jaapan siiani pääsenud ÜRO julgeolekunõukogusse, mille liikmeks ta visalt pürgib. Selle vastu seisavad Hiina ja Venemaa. Hiinaga seob Jaapanit endiselt minevikutaak Teisest maailmasõjast. Kuigi Jaapan on ametlikult vabandanud Hiinas kordasaadetud sõjakuritegude eest, on mitmed Jaapani peaministrid endiselt toetaval seisukohal Yasukuni templi osas. Viimases peituvad jaapanlaste rahvukangelaste – ennekõike sõdalaste – hinged. Ometi on neisse pühitsetud ka 14 Teise maailmasõja aegset Jaapani valitsuse liiget, kes on mõistetud A- kategooria sõjakurjategijateks. Isegi viimane Jaapani peaminister J. Koizumi külastas korduvalt Yasukuni templit, teenides seeläbi Hiina ja Lõuna-Korea halvakspanu. Hiinas toimusid möödunud aastal Jaapani- vastased tänavarahutused, mille peamiseks põhjuseks oli jaapanlaste poolt nende territooriumil kordasaadetud sõjakuriteod.

Ometi sooritas vastne peaminister S. Abe esimese visiidi just Hiinasse ja seejärel Lõuna-Koreasse. Selle sammu taga võib näha soovi parandada suhteid nende riikidega ja seeläbi leida ka toetust Julgeolekunõukogu täisliikmeks saamisel.

Hiina ja Lõuna-Korea on ennekõike seotud üksteisega tihedate majandussidemete poolest. Samuti on neil ühine väljakutse Põhja-Korea näol, kelle tuumaprogramm on ohuks regiooni stabiilsusele.

Allikivi käsitles põhjalikult ka Jaapani sisepoliitikat viimaste aastakümnete vältel. Seda iseloomustab kõige paremini Liberaaldemokraatliku Partei (LDP) sisuliselt ainuvalitsus. 1955. aastal moodustati kaks erakonda: LDP ja Jaapani Sotsialistlik Partei. Viimane pääses võimule alles Jaapani majanduskrahhi ajal 1993. aastal. Peaministriks tõusis sotsialist Tomiichi Murayama, kes otsustas kaasata valitsusse ka liberaalid. See valitsus kujunes liigagi liberaalide nägu ning sotsialistid kaotasid oma toetuspinna valijaskonna seas.

Alates 1955. aastast on liberaalid püsinud Jaapanis võimul. Nende edu aluseks on nn raudne kolmnurk, mis tähendab tihedaid suhteid majandusringkondadega (eelkõige suurettevõtjate assotsiatsiooniga Keidaren), bürokraatide ja poliitikutega.

Jaapani viimased liberaalidest peaministrid Obuchi, Mori, Koizumi ja Abe on oma valitsemisajal peamiselt keskendunud majanduskasvu kindlustamisele. Äsja ametisse astunud Abel on ligi 70 % rahvatoetus, mis annab tunnistust rahva rahulolust liberaalide poolt seatud kursiga majanduse arendamise ja tihedate liitlassuhete suunas USA-ga.

On alust arvata, et Jaapani poliitilisel maastikul aastate poolest noore Abe valitsemisperiood kujuneb pikaks. Selleks sillutas talle teed J. Koizumi, kelle põhimõttekindel poliitika ja oskus ajakirjandusega suhelda tõid talle rahva laialdase poolehoiu.

Konspekteeris Alexander Lott

etEesti