Mart Viires- Mida kujutab endast küberdiplomaatia?

Maailm on jagunenud normide, reeglite, rahvusvaheliste õiguste ja standardite põhjal.

Venemaa kasutab Aafrikat poliitilistel eesmärkidel ja Hiina majanduslikel.

Heidutus:

 • Vastase kõrvalekallutamine tema plaanitavast tegevusest.
 • Vastase veenmine, et tema plaanitav rünnak ei ole hea mõte. Oma tugevuste usutav näitamine ilma vaenule ähvardusteta.

Töörtistad ( EL näitel):

 • Küberdiplomaatia vahendid suuresti sarnased teiste diplomaatia valdkondadega.  Otseselt pole palju tööriistu, millega tegutseda.

Tööriistad (suurriikide näitel):

 • Demaršid
 • Info jagamine
 • Multilat (ÜRO JN, OSCE vms)
 • Viisakeeldumised
 • PNG
 • Avalik omistamine
 • Abi osutamine ohvrile

Just suurriikide puhul, kuna mõju suurem kui väikeriikidel.

Omistamine:

 • Küberjulgeolekust kujunenud oluline valdkond välis- ja julgeolekupoliitikas. Tekkinud tarvidus rõhutada riikide vastutustundlikku käitumist küberruumis.
 • Omistamine – riigi poliitiline ning suverääne otsust omistada pahatahtlik küberoperatsioon teisele riigile, organisatsioonile või rühmitusele. (vahel omistavad ka ametiasutused ja eraettevõtted)
 • 2019. aastal võttis EE vastu küberoperatsioonide omistamise tegevusjuhise, mis koosneb poliitilistest, tehnilistest ja õiguslikest elementidest ning selgitab ametikondade rolli omistamise läbiviimisel .
 • Eeldab RV õigusest, kübernormidest ja usaldusmeetmetest kinnipidamist.
 • TM: Rule 15- Attribution of cyber operations by State organs. Cyber operations conducted by organs of a State, or by persons or entities empowered by domestic law to exercise elements of governmental authority, are attributable to the State.

Väikeriigid ja küberheidutus:

 • Sarnased probleemid kui mujal diplomaatias
  • Ressursid
  • Kitsas fookus
 • Vähe hoobasid heidutamiseks
 • Suurem sõltuvus turvalisest, stabiilsest ja reeglitel põhinevast küberruumist
 • Piiratud võime tegutseda üksi
 • Suurem sõltuvus multi- ja bi-lat koostööst

+    Suurem paindlikus

+    Reeglina väike geopoliitiline „pagas“

Senine kogemus:

 • Väikeriikide heidutus on keeruline
 • Vahendid töötavad paremini „kontserdis“
  • Koostöö
  • PPP-public-private partnership
  • Info jagamine
 • Tuleb kombineerida erinevaid tööriistu
 • Eesmärk muuta vastase käitumist, mitte tingimata karistada (kivi peale vee tilgutamine). Võtab kaua aega.

Küberruumi käsitletakse NATO mõistes potentsiaalse sõjatandrina.

etEesti