Maari Ross: “Süüria noorte väljakutsed kooliteel”

Süüria kriis

 • Suurim humanitaarkriis pärast Teist Maailmasõda
 • Pool riigi sõjaeelsest elanikkonnast põgenenud
 • 12 milj. vajab humanitaarabi, pooled neist lapsed
 • konflikt kestab 8 aastat
 • Aastal 2010 oli kiiresti kasvava majandusega keskmise sissetulekuga riik tasuta tervishoiu ja keskharidusega.

Süüriast on põgenenud üle 6 miljoni inimese

MTÜ Mondo
Esimene ja suurim arengukoostööle ja humanitaarabile keskendunud MTÜ, tegutsenud üle 10 aasta

Mondo humanitaarabi
Strateegiliseks eesmärgiks olla usaldusväärne ja võimekas Eesti humanitaarabiandja.
Keskendutakse haridusele, tervishoiule ja wash-klastritele.

Liibanon

 • Hinnanguliselt 1,5 mil Süüria pagulast
 • Kõrgeim suhtarv inimeste kohta maailmas
 • Rohkem kui veerand elanikkonnast Süüriast
 • Riigil puudub võimekus elanike vajaduste katmiseks
 • 70% pagulastest elab allpool vaesuspiiri

Negatiivsed toimetulekustrateegiad:
Süürias asuvate kodude, tarbeesemete ja maa müümine, laenud, vähem toitu, lapstööjõud, lapsabielud
Enam kui pooled registreeritud pagulastest kooliealised lapsed
Elavad majades, kus pole aknaid ja heal juhul on elekter. Rent on jube kallis, aga muud võimalust pole, paljud tahavad maju, seetõttu on rent suur

Mondo Liibanonis

 • Tahaddi keskuses saab tuge 600 pagulasperet, mitte ainult süürlased vaid ka tomid
 • 268 õpilast, millest 100 õpilast tavakoolidesse ja 50 õpilast said koolitarvete pakid
 • peredele koolitused, psühhosotsiaalne tugi ja kriisiabi

Jordaania

 • Zaatari laagris on 100000 elanikku, tekkis sinna nullist, algselt telgid, hiljem n-ö moodulmajad, kunstlik keskkond, kõrb, pole puid ega rohelust 
 • u 1,3 miljonit süürlast, neist umbes pooled registreeritud pagulased, neist üle 236 000 kooliealised lapsed, umbes 170 000 koolis
 • surve koolisüsteemile suur, 47% koolidest ülerahvastatud

Olukord laagrites:

 • kool kaugel (eriti probleemiks tüdrukutele, ei tunta ennast turvaliselt)
 • kool kahes vahetuses, seega teine vahetus lõpeb liiga hilja
 • erivajadustega lastel on raske koolis käia, neid hoitakse pigem kodus, sest nii on perele lihtsam

Pagulaslaagris on ka näiteks jalgpallitrennid ja põlluharimiskursused lastele ning arvutikursused

Türgi

 • Kõige suurema arvuga Süüria pagulasi – 3,4 milj
 • 90% elab väljaspool pagulaslaagreid
 • 510 000 süürlast on kooli läinud
 • 40% kooliealistest lastest ei käi koolid
 • Probleem keelega, türgi ja araabia keeled ei ole sarnased
 • Tekkinud n-ö kadunud põlvkond süürlastest, kes ei käi koolis

Mondo Türgis

 • Istanbulis on pagulaste toetuskeskus Small Projects
 • teine kodu pagulastele
 • 250 last ja noort vanuses 3-20
 • emadele koolitused ja ettevõtlus (nt kõrvarõngad)
 • psühhosotsiaalne tugi ja kriisiabi

Mida saan mina teha? 
Teadlikkus, toetus, mõistmine
Mondo Kriisifond- toeta!
Jõulukingid pagulastelt – osta pagulaste käsitööd

Küsimused
Suurim takistus? – Raha, Mondo on projektipõhine organisatsioon, praegune valitsus ei toeta rahaliselt.

Laagreid hoiab käigus ÜRO, aga seal tegutseb ka sõltumatuid organisatsioone.

Mondo ei võta vastu asju, vaid kogutakse raha ja ostetakse asju koha pealt

Probleemid Eestis:
Ei taheta nt kortereid üürile anda
Pagulasi paigutatakse kuskile üksikusse kohta, nt Võrumaale, kus sõpru pole ja keegi suhelda ei taha, seega minnaksegi nt Saksamaale, kus on juba sõbrad ees. Minnakse mitte toetuste, vaid tuttavate pärast.

Kas pagulased laagrites teevad tööd?
Valitsused pigem ei taha, et pagulased töötaks, sest nad on nõus töötama madalama palgaga kui riigi kodanik, mis omakorda on kodanikele vastumeelt

Miks üürihinnad nii kõrged on? Nõudlus on suur.

etEesti