Hector Charles Pagan: „US Presidential Elections”

Alexander Lott: Kokkuvõte Hector Charles Pagan’i loengust

Hector Charles Pagan`i loeng 28. oktoobril Rahvusvaheliste Suhete Ringis teemal „US Presidential Elections”.

Hector Pagan vaatleb Ameerika Ühendriikide presidendivalimisi läbi televisiooni prisma, sest Eesti meedia on kampaaniat tervikuna niigi põhjalikult kajastanud.

Esimest korda sekkus televisioon jõuliselt presidendivalimistesse R. Nixoni ja J. F. Kennedy debati ajal. Selle mõjud ilmnesid valijaskonna meelsuses võrreldes raadiokuulajate ja televaatajate eelistusi. Kui esimesed pooldasid asepresident R. Nixonit, siis teised fotogeenilisemat J. F. Kennedy`t.

1980. aastatest pärineb järjekordne ilmekas näide USA presidendikampaania võidust televisioonile toetudes. Sarnaselt G. W. Bushi viimase kaheksa aasta kombele ei vastanud R. Reagan pressikonverentsidel kuigivõrd küsimustele, vaid esines hoolikalt koostatud kõnedega, jättes seeläbi heroilis-patriootliku mulje. „The more you show yourself, the more you show yourself for trivilialization.” (R. Reagan vastuseks pressikonverentside pelgamisele).

2003. a. lõi G. W. Bush enesele samuti tugeva teleimidþi, kui sõitis lennukikandja U.S.S. Lincolni pardale, kuulutades Ameerika rahvale: „Mission accomplished!” Nii võitis ta ka 2004. aasta presidendivalimised, kujutades end sõjapresidendina. Samas oli erinevalt väeteenistustest hoidunud Bushist vastaskandidaat J. Kerry Vietnami sõjast aktiivselt osa võtnud.

2008. aastal kulutati presidendivalimiste raames telereklaamidele 3 miljardit dollarit. Seejuures oli tavatul kombel sel aastal demokraatide kampaania eelarve vabariiklastest oluliselt suurem. Ameerikas omab elanikkonna seas turundus erakordselt suurt tähtsust. Washingtonis asub keskeltläbi 34 000 lobisti, kes kallutavad poliitikuid nende poolt esindatavate ettevõtete suhtes soodsate otsuste langetamisele. Hector Pagan leiab, et praegune finantskriis on osaliselt neist idanenud. Viimasel ajal on pangad rohkelt ühinenud, luues seeläbi suurmonopole. Aina kasvades, ei saa riik lasta neil pankrotistuda. Seetõttu on valitsus määratud kulutama 900 miljardit dollarit pankade poolt antud halbade laenude ülesostmiseks.

USA meediamaastikul on tihe konkurents, millest tulenevalt iga (olgugi narri) teemat käsitletakse järelejätmatult ning üha töödeldes. Näiteks oli H. Dean presidendivalimiste favoriit hetkeni, kui ühel tähtsusetul noortekogunemisel esinedes kiljus. Selle tagajärjeks oli demokraatide kandidaatide seas liidrikoha kaotus. Võrdluseks toob Hector Pagan näite F. D. Roosevelt`st, kelle ratastooli aheldatust üldsus ei osanud aimatagi.

Televisioon oli hiljutiseni mittetulunduslik sektor, nüüd on aga telemaastik orienteeritud üksnes menule ja tulule. Suurimaks müügiartikliks on seks: Hector Pagan loetleb poliitikuid, kes kaotanud ameti seksiskandaalide läbi.

Valem, mille alusel Ameerika Ühendriikides presidente valitakse on: „to screw or take a beer with.” Konkreetsem retsept „Kuidas saada Ameerikas presidendiks?” on aga järgmine:

1. olla usklik

2. mitte teha lolle vigu

3. hoiduda armuafääridest

4. pühenduda kampaania tarbeks eelarve kogumisele

5. olla fotogeeniline

Konspekteeris Alexander Lott

etEesti