Emmet Tuohy: “Estonia and the EU’s Eastern Partnership”

14.03 esines RSRi loengus Emmet Tuohy, kes töötab teadurina Eestis Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuses (RKK). Tegemist on eksperdiga peamiselt Musta mere riikide valdkonnas ning on ise teinud teadustööd sealses piirkonnas. Peamiselt tuli loengu käigus juttu Ida-Euroopa partnerlusest ning Eesti rollist selles teemas. Selles konspektis kajastuvad väited kuuluvad esinejale, mitte RKKle. Loengus käsitleti peamiselt kahte peamist küsimust:Mis …

Emmet Tuohy: “Estonia and the EU’s Eastern Partnership” Read More »