Tartu ÜRO Mudel 2017

Kolmandat korda Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi korraldatud simulatsiooni läbivad teemad olid sel aastal «Üleilmastumine, tööturg ja (eba)võrdsus», kuid arutati ka selle üle, kuidas vältida massihävitusrelvade sattumist terroristlike rühmituste kätesse või kuidas ennetada konfliktiolukordades seksuaalvägivalda. Ühtekokku kehastas üritusel diplomaate ligikaudu 70 noort 20 riigist.

Sündmuse üks korraldajaid Eleri Pilliroog sõnas, et selliseid üritusi on vaja, sest lisaks välispoliitilisele oskusteabele, mida noortele jagatakse, väideldakse teemade üle, mis on aktuaalsed kogu maailmas. «Tavanoorele jääb ÜRO ehk natukene kaugeks ning raskesti hoomatavaks, sest sisulist tööd on keeruline näha. Me annamegi inimestele selle väikese sissevaate organisatsiooni töösse, kuidas olulised otsused päriselt sünnivad,» sõnas ta.

Ürituse peakorraldaja Rainer Urmas Maine sõnas, et üritus võimaldab noortel leida rahvusvahelisi mõttekaaslasi, kes samuti huvituvad välispoliitikast. Lisaks tõi ta välja, et Mudel-ÜRO ei anna teadmisi juurde mitte ainult osalejatele, vaid ka korraldajatele. «Kuna ka meie, kes me üritust korraldame, oleme üliõpilased, siis on sellise suure sündmuse korraldamine kahtlemata ka meile väärtuslik kogemus,» lausus ta.

Simulatsiooni avamisel kõnelenud Välisministeeriumi ja Eesti Noorteühenduste Liidu ÜRO noore delegaadi programmi koordinaatori Trine Tamme sõnul haakub üritus üleüldise Eesti eesmärgiga ÜROga seotud teemadel laiema üldsuse teadlikkust tõsta.

«See on üks nendest võimalustest, kuidas teha noorte hääled poliitilikas veelgi kõlavamaks, et meiegagi arvestataks,» ütles ta. Tamme sõnul on ÜRO teemad praegu Eestis eriti olulised, kuna kandideerime 2020-2021 ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikme kohale.