Arhiiv

RSRi arhiiv hoiab endas meeleolukaid mälestusi ning möödunud ürituste helgeid meenutusi.

Arutelufoorum

Alates 2012. aasta sügisest on RSR korraldanud kord semestris avalikke paneeldiskussioone, nn Arutelufoorumi, kuhu koguneb 3-5 tunnustatud rahvusvaheliste suhete eksperti.

Aruteluks valitakse aktuaalne teema, millele lähenetakse mitmekülgselt ja laiahaardeliselt. Eelnevatel semestritel on nendeks olnud Ukraina kriis, kübersõda, Euroopa majanduskriis ja Eesti-Aasia suhted. Arutelufoorum kestab ligikaudu 2 tundi. Moderaatori esitatud küsimuste ja arutelu kaudu saab selgeks probleemi tagapõhi ja võimalikud edasised arengud. Lõpus antakse kuulajatele võimalus täpsustavaid küsimusi esitada.

Semestrikiri

Aasta välispoliitilise kirjutaja auhind

Semestrikiri on RSRi liikmete, teiste tudengite, ringi vilistlaste ja ka loengukülaliste poolt kirjutatud artiklite kogumik. Seni on ilmunud kaks semestrikirja, mõlemad 2013. aastal.

RSR on igal aastal andnud välja auhinna parimale eelmisel aastal Eesti meedias ilmunud välispoliitiliste kirjutiste autorile.

RSRi semestrikirja eesmärgiks on julgustada tudengeid jagama mõtteid rahvusvaheliste suhete teemal ja luua väljund nende artiklite avaldamiseks. Samuti võimaldab kogumik avalikustada kooli jaoks kirjutatud esseesid, mis muidu jääksidki vaid õppejõu silmadele. Semestrikirja laiemaks eesmärgiks on tekitada noorte seas arutelu välispoliitilistel teemadel.

Auhinnale kandideerivad kõik, kes on aasta jooksul Eesti ajakirjanduses kirjutanud ning kes ei ole RSRi või TÜ politoloogia osakonnaga seotud. Auhinna võitja selgub kahes voorus – esimeses voorus vaadatakse läbi kõik aasta artiklid peamistes väljaannetes ning kõik RSRi tegevliikmed hääletavad. Teises voorus on alles jäänud viis nime, kelle vahel valivad nii Suur ja Väike Ring kui ka vilistlased.

Kuna inimesi huvitavaid erinevad poliitilised teemad, siis on artiklite kogumikku igaühel võimalik kirjutada talle südamelähedasel teemal. Seega saab semestrikirju lugedes laialdasi teadmisi erinevatest valdkondadest. Kui Sinulgi on soov oma mõtteid jagada ja artiklit kirjutada, siis võta julgelt ühendust RSRi juhatusega!

Välispoliitilise kirjutise auhinna andmisel hindab RSRi liikmeskond asjatundlikkust, päevakohasust ja analüüsivõimet. Tavaliselt ei tooda välja ühte artiklit, vaid keskendutakse üldisele aastatööle. See ei tähenda, et võitjaks ei saaks tulla ka vaid ühe suurepärase artikli eest.

Võitjad läbi aastate:

2018 Vladimir Sazonov

2017 Jaanus Piirsalu

2016 Poliitika.guru

2014 Kadri Liik

2013 Hannes Hanso

2012 Mihkel Mutt

2011 Ahto Lobjakas

2010 Andrei Hvostov

2009 Kaarel Kaas

2008 Ahto Lobjakas

2007 Sven Mikser

2006 Kadri Liik

2005 Andrei Hvostov

2004 Toomas Hendrik Ilves

Tartu ÜRO Mudel

Tartu Mudel ÜRO (Tartu MUN) oli iga-aastane Tartus aset leidev rahvusvaheline ÜRO simulatsioon, mille korraldas RSR esmakordselt 2016. aasta kevadel.