Aivar Tsarski: “Eesti osalus valimisvaatlustes”

Teisipäeval 4. märtsil oli RSR-i ees Välisministeeriumi rahvusvahelise personalipoliitika büroo direktor Aivar Tsarski loenguga teemal “Eesti osalus valimisvaatlustes”.

Alustuseks rääkis Tsarski natuke endast. Ta alustas diplomaadikarjääri 1993.aastal ja on töötanud mitmetes erinevates Eesti saatkondades. Hetkel tegeleb ta Euroopa Liidu Komisjoni poolt korraldatavate valimisvaatlusmissioonide Eesti-poolse organiseerimisega.

Kuhu ELi komisjon missiooni saadab sõltub sellest, kas riigil nähakse üldse demokraatliku arengu perspektiivi. Riik peab vaatlejad ise kutsuma ja sõlmima vastava kokkuleppe. ELi komisjoni missioonid on väiksearvulisemad kui OSCEl ja seetõttu jõutakse vaatlejatele teha ka koolitused. Samas OSCE vaatlejaks võib minna oma kulu ja kirjadega, sageli ilma mingi erilise koolituseta.

Lühajalised vaatlejad lähevad riiki kuni 10 päevaks ehk otse valimiste ajaks. Pikaajlised vaatlejad on kohal 4-8 nädalat, et vaadelda valimiste ettevalmistusi ja võtta vastu lühiajalised vaatlejad. Pikaajaliste vaatlejate ülesanne on isegi olulisem, sest võimalikud rikkumised organiseeritakse niikuinii kas enne või pärast valimispäeva. Lühiajaliste vaatlejate eesmärk on pigem kontrolli tunde tekitamine.

Kuna vaatleja ei oska kohalikku keelt ega tunne seadusi, siis ta saab ainult oma kogemusele ja sisetundele tuginesed rikkumisi tuvastada. Ka ilmselgesse rikkumisse ei ole tal õigust sekkuda ega märkust teha – ainult edastada märkused missiooni korraldajatele. Missioonid võivad kohati tunduda küll ebakompetentsete inimeste turimisreisidena, kuid on siiski vajalikud, sest kuigi vaatlejad sõidavad läbi ainult väikese osa valimisjaoskondi ja viibivad kohal umbes pool tundi, ei tea ükski valimisjaoskond, millal vaatlejad just saabuvad. Ja kui riik on juba valimisvaatlusmissiooni kutsunud, siis järelikult ta tahab demokraatlikult areneda.

Konspekteeris Sandra Maasalu

etEesti