Mart Viires- Mida kujutab endast küberdiplomaatia?

Maailm on jagunenud normide, reeglite, rahvusvaheliste õiguste ja standardite põhjal. Venemaa kasutab Aafrikat poliitilistel eesmärkidel ja Hiina majanduslikel. Heidutus: Vastase kõrvalekallutamine tema plaanitavast tegevusest. Vastase veenmine, et tema plaanitav rünnak ei ole hea mõte. Oma tugevuste usutav näitamine ilma vaenule ähvardusteta. Töörtistad ( EL näitel): Küberdiplomaatia vahendid suuresti sarnased teiste diplomaatia valdkondadega.  Otseselt pole palju …

Mart Viires- Mida kujutab endast küberdiplomaatia? Loe rohkem "