Väike ring

RSR on auväärse eaga tudengiorganisatsioon, mille organiseerumisvorm peegeldab ühtekuuluvust ning igaühe võimalustele ning tahtmisele vastavat panustamist Ringi tegemistesse. Meie üheks juhtmõtteks on olnud ja jääb olema põhinemine vabatahtlikkusel.

Kirke Katariina Siimso
President

 
Mina olen pärit väikesest armsast Viljandist, kus elasin oma elu esimesed 19 aastat. Keskkoolis käisin Viljandi Gümnaasiumis, mis võimaldas mulle kõike, mida oskasin soovida. Hetkel õpin Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal I kursusel. Rahvusvahelised suhted ning riigiteadused hakkasid mind paeluma alles suhteliselt hilja – 12. klassis. Kuidas meie maailmakorraldus nö töötab, riikide positsioonid rahvusvahelisel areenil ja maailm iseenesest, on nii tohutult põnev. RSR oli sellealaste huvide arendamiseks suurepärane võimalus. Esiteks pakkus RSR lihtsalt võrratut ning inspireerivat seltskonda inimesi, kellel sarnased huvid. Teiseks pakkus RSR võimalust olla aktiivne – olles gümnaasiumis olnud kaks aastat õpilasesinduse president, olles intervjueerinud Taavi Rõivast, Jürgen Ligi, Indrek Saart, Toomas Hendrik Ilvest ning Sauli Niinistöt ja paljusid teisi umbes 100-pealise publikumi ees ning olles kutsutud 2016. aastal selle eest ka presidendi roosiaeda vastuvõtule, oli RSR suurepärane jätk aktiivse eluks RSR pakub väga palju erinevaid võimalusi oma ideede ning soovide elluviimiseks.
   

Carlotta Põdra
Asepresident

 

Nimi on ebamaine ja taust kirju - sündisin ja elasin 8 aastat USA-s, ent hingelt olen põlistartlane. Keskkooliaastad möödusid Hugo Treffneri gümnaasiumis humanitaarsuunas. Minus on olnud kaks poolt: huvi poliitika ja teatri vastu. Otsustasin Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala kasuks. Hetkel olen 2. kurususe tudeng, eelmisel õppeaastal olin vahtusüliõpilane Sciences Po Bordeaux's. Olen aktiivne noor: väljaspool ülikooli mängin võrkpalli, laulan kooris ja vahel kitarri saatel laulan sõprade keskis, loen ilukirjandust ja vaatan filme. Mind pealuvad keeled, diplomaatia, maailmariikide kultuur ja erinevate riikide omavahelised suhted. Olen uudishimulik ja soovin RSR-is silmaringi laiendada, et omandatud teadmisi tulevikus ära kasutada.
 
Jan Lucas Videvik
Asepresident
 
Põline Virulane. Õppisin Rakvere Reaalgümnaasiumis, mil kogu kooliea vältel sai väikestviisi tegeletud lavakunstidega, noorena oli ka privileeg töötada Rakvere Teatri lavastustes. Keskharidusastme lõpetasin teatri- filmikunsti suunal ning esinemise pisik pole veel kuhugi kadunud. Astusin Tartu Ülikooli ajaloo erialale 2017. aastal, võtsin akadeemilise aasta, käisin väes, ja päriselt asusin õppima 2018. aasta sügissemestril. Mõtted triivivad tihti erialale omaselt minevikus ning suure pildi manamisele tulevikust. Põhimõttega võtta antud ajast rohkeimat, sattusin ka väge täis RSRi seltskonda.
   
Haldi Helis Annus  
Minu jaoks on kodu seal, kus on meri. Ülikoolilinnana armastan Tartut, aga alati tõmbab tagasi ka kodulinna Tallinnasse. Olen seikleva hinge ning positiivse suhtumisega neiu. Pärast gümnaasiumi reisisin veidke Hollandis, Hispaanias ja Austraalias ringi õppisin iseseisva elu kohta. Avastasin oma huvi maailmas toimuva ja erinevatest rahvustest inimestega suhtlemise vastu. Mul oli alati suur soov Tartusse õppima tulla, kuid esimesel ülikooliaastal ei suutnud välja mõelda, mis see õige eriala minu jaoks on. Ülikooli eluga kohanedes ning veidikene maad uurides, sain rohkem teada riigiteaduste eriala kohta. Sõna rahvusvahelised suhted kõlas intrigeerivalt ning juba teisel ülikooliaastal avastasingi end riigiteaduste erialalt. RSRi puhul tekkis minus suur soov saada osaks seal tegutsevatest arukatest ning aktiivsetest noortest. Samuti näen, et Ringis on mulle suur arenguruum ning palju muud põnevat!
   
Tõnis Edela  
Olen üles kasvanud Lähtel ning seal ka põhihariduse omandanud. Kooliteed jätkasin Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis ühiskonna suunal ning hetkel jätkan õpinguid Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal. Avaliku sektori ja poliitika vastu olen huvi tundud põhikoolist saati. Eriti pakub mulle aga huvi julgeolek  -  nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kooli väliselt tegelen aktiivselt murdmaasuusatamisega ning video produktsiooniga.  
   
Karl-Gustav Kallasmaa  
 
Olen sündinud ja üles kasvanud Haapsalus. Põhihariduse sain Haapsalu Gümnaasiumist ning keskhariduse Tallinna Reaalkoolis. Nüüd õpin majandust Tartu Ülikoolis. Juba lapsepõlvest saati olen huvi tundnud ajaloo, poliitika ning majanduse vastu. Nendel põhjustel liitusin RSRiga. Väliskeskkonna mõistmine aitab kaasa sisekeskkonna mõistmisele. RSRiga liitudes avastasin, et Tartus on palju selliseid noori. Vabal ajal loen raamatuid.
   
Ingrid Kirp  

.

Pärit olen küll Tartust, aga juba väga noorelt kolisin Tallinnasse. Peamiselt olen üles kasvanud Viimsis ning lõpetanud ka Viimsi Keskkooli. Pärast gümnaasiumi lõpetamist võtsin vaheaasta, mille ajal tegelesin erinevate projektidega ja seiklesin natuke ka ringi. Pärast seda oli mul kindel soov tulla õppima just Tartusse. Tüüpilisele naisele kohaselt olen ka mina väga muutliku meelega ja leidsin ennast ülepäeva jälle mõne uue mõttega, mida õppida. Lõpuks osutus võitjaks Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala ja olen selle valikuga igati rahul. Olen alati olnud seda meelt, et kes palju teeb, see palju jõuab ja seega sobib RSR minu erialaga ideaalselt kokku. Kuna mulle meeldib väga reisida ja inimestega suhelda, siis mis saaks olla veel parem valik kui siduda need huvid rahvusvaheliste suhetega.
 
Rauno Matvejev

 

Pärit olen Tamsalust, kus omandasin ka keskhariduse. Tõsisem huvi välispoliitika ning rahvusvaheliste suhete vastu tärkas juba gümnaasiumi alguses ning sellest ajast saati olen ennast antud valdkonna arengutega kursis hoidnud. Nüüd olen enda õpinguid jätkamas Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal. Liitusin RSRiga, et tutvuda sarnaseid huve omavate inimestega ning oma organiseerimis- ning esinemisoskuse arendamiseks. Vaba aega meeldib sisustada lugedes või mõnda võõrkeelt õppides.

   
   
Olle Paas  

Kuigi Võrus sündinud, siis pean ennast pärnakaks. Algklassid käisin Rääma põhikoolis ning edasise koolitee läbisin Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Hetkel õpin Tartu Ülikoolis filosoofia erialal, milleni ma ilmselt poleks jõudnud ilma Sytesofia ringita ega seda vedava seltskonnata. Siiski minu huviobjektiks on filosoofia praktiline pool - täpsemalt poliitika filosoofia. See on ka üks põhjustest, miks liitusin Rahvusvaheliste Suhete Ringiga; vajasin mingisugust väljundit õpitud teooriale. Samas rahvusvahelised suhted on huvitanud gümnaasiumist alates, seega olen väga rahul, et olen saanud ühendada enda huvid poliitika filosoofia ja rahvusvaheliste suhete näol. Vabal ajal meeldib lugeda fantaasiakirjandust või filme vaadata.   

   
   
Fred Gregor Rahuoja  
Kuigi päritolult valgalane, kasvasin üles Tallinnas ning nõudsin tarkust taga nii Tallinna Prantsuse Lütseumis kui ka Reaalkoolis. Pärast gümnaasiumi lõpetamist teenisin aega Kuperjanovi jalaväepataljonis ja otsustasin oma haridusteed jätkata Tartu Ülikoolis ajaloo erialal. Lisaks ajaloole paeluvad mind poliitika, diplomaatia ja võõrkeeled. Tahtmine RSRiga ühineda tekkis juba ülikooli sisseastumisel, sest teadsin, et saan seal oma huve praktikas rakendada. Vabal ajal meeldib mulle palli korvi visata ja lugeda.
   
Mari Siilivask  
Olen Tartust pärit ja siin alati elanud. Gümnaasiumis käisin Treffneri koolis, kust sain kaasa laia huvide ringi ja kus kinnistus üldine uudishimu maailma vastu. Täna õpin siinsamas õigusteadusi ja huvitun vabal ajal psühholoogiast, filosoofiast ja ühiskonnateadustest. Olen selle sotsiaalteaduste supi sees juba esimesest aastast koos kaaslastega podisenud ja neis huvides pole iseenesest midagi uut ka võrreldes gümnaasiumi või põhikooliajaga. Rahvusvaheliste Suhete Ringiga ajendas aga liituma kokkupuude rahvusvahelise õigusega ning tahe leida seltskond, kellega mõtteid vahetada ja koos tegutseda. Olen siin muuhulgas selleks, et õppida protsessi käigus uut ka rahvusvaheliste suhete poliitilise poole kohta ning teha sel moel valdkonna kohta uue info omandamisest igapäevane nähtus.
   
   
Stina Suurväli  
Olen sündinud ja koolis käinud Tallinnas, Jakob Westholmi Gümnaasiumis. Suuremat sorti huvi ühiskonna, selle toimimise ja poliitika vastu kasvas põhikooli lõpus. Mitte väga palju hiljem, umbes 11. klassi keskpaigas, otsustasin, et riigiteaduste eriala on see, kus tahan peale keskkooli lõppu oma õpinguid jätkata. Samuti vaatasin juba üsna varakult, mida pakub ülikoolielu ka õpingute kõrvalt ja nõnda leidsin Rahvusvaheliste Suhete Ringi. RSR ühendab endas kaks mulle tähtsat asja – välispoliitika ja rahvusvahelised suhted ning võimaluse panustada vingete asjade elluviimisesse. Seega otsus liituda tuli üsna kiiresti ja lihtsalt.
   
Margaret Tilk  
Sündisin Tallinnas, aga viimased 15 aastat olen teisel pool lahte Soomes elanud. Sellel sügisel lõunasse lendavate lindudega tulin ka mina tagasi kodumaale. Õpin bakalaureuse esimesel kursusel semiootikat, ning tulevikus kavatsen sotsiosemiootikasse suunduda. Rahvusvaheliste suhete ringis paelus mind võimalus pilveteaduse tasandilt maa peale laskuda ning semiootilisi meetodeid “päris maailmaga” põimida. Oma lühikese elu olen koolipingi lisaks veetnud tantsusaalis, laval musitseerides, reisides ning lihtsalt nautides suurepärasest maailmast ja inimestest.
   
   
Hannes Hugo Urbla  
Alustasin haridusteed Tallinnas, Gustav Adolfi Gümnaasiumis, kus lõpetasin rootsi keele suuna. Pikkade kooliaastatega tekkis vajaduse millegi muu järele, selleks sai 11 kuud ajateenistust Kuperjanovi Jalaväepataljonis. Kaitseväes muidugi õppimine jätkus, kus omandasin reservrühmaülema ameti. Sõdurpoisist sai seejärel tudeng, Tartu Ülikooli ajaloo eriala osutus väga heaks valikuks. Kui loengust saan teada üht, siis Rahvusvaheliste Suhete Ringis teist - kaks huviala täiendavad üksteist. Tahan teha koostööd aktiivsete noortega ja arendada endas esinemise ja organiseerimise oskust, seetõttu liitusin RSR-iga. 
   
Johannes Vahe  
Olen pärit Pärnust. Õppisin 12 aastat Pärnu Ühisgümnaasiumis, lõpetades keskkooli  inimese ja ühiskonna suunal. Pärast keskkooli lõppu käisin ära ajateenistuses ning asusin õppima Tartu Ülikooli ajaloo erialal. Minu huvi ajaloo, diplomaatia ja poliitika vastu tekkis üsna varakult, sest juba noorena oli võimalik palju reisida. Minu põhiliseks huviks on Eestiga seotud rahvusvahelised suhted, kuid olen huvitatud ka iga teise piirkonna tegevustest. Liitusin RSR-iga, et leida enda ümber inimesi, keda huvitab sama valdkond ning kindlasti selleks, et saada hulga kogemusi ja praktilisi oskusi. Vabal ajal tegelen militaarvaldkonnas.
   
Laura Vilbiks  

Kultuurilembeline riigiteaduste tudeng, kel ei lase aktivismipisik paigal püsida. Pärit Tallinna lähistelt ja lõpetanud Rocca al Mare Kooli, suundusin Tartusse, et paremini mõista ümbritsevaid võimumänge ja riigisüsteemi. Tegutsenud kolmandas sektoris, huvitab mind kodanikuühiskonna toimimine ja kaasamine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. RSR andis mulle võimaluse liituda sarnaste huvidega tegusa seltskonnaga ja täiendada oma välispoliitilisi teadmisi. Vabal ajal loen kõike filosoofiast kultuuriteadusteni ja püüan orienteeruda kunstimaailmas.