Väike ring

RSR on auväärse eaga tudengiorganisatsioon, mille organiseerumisvorm peegeldab ühtekuuluvust ning igaühe võimalustele ning tahtmisele vastavat panustamist Ringi tegemistesse. Meie üheks juhtmõtteks on olnud ja jääb olema põhinemine vabatahtlikkusel.

Stina Aava

Ülesse olen kasvanud Sakus, kust algas ka minu koolitee. Keskhariduse lõpetasin Gustav Adolfi Gümnaasiumi reaalsuunal ning hetkel jätkan oma õpinguid Tartu Ülikoolis ajaloo erialal. Rahvuvahelistesse suhetesse kiindusin juba lapsena, sest kasvasin ülesse mitme riigi taustsüsteemis ning huvi süvendas ka pidev reisimine ja vahetusaasta Ungaris. Eriliselt äratab minus uudishimu diplomaatia ja piirkondlikult just Ida-Euroopa. RSR-iga ajendas mind liituma sügavam huvi välispoliitika vastu ning lootus leida meeldiv seltskond, kes jagaks minuga oma teadmisi ja sära silmis. Vabal ajal tegelen triatloniga ning üritan hoida silmad ja kõrvad lahti igal tandril - olgu see siis teatris, kinos või malelaua taga.

 

Karl-Gustav Kallasmaa
Olen sündinud ja üles kasvanud Haapsalus. Põhihariduse sain Haapsalu Gümnaasiumist ning keskhariduse Tallinna Reaalkoolis ning nüüd õpin majandust Tartu Ülikoolis. Juba lapsepõlvest saati olen huvi tundnud ajaloost, poliitikast ning majandusest. Nendel põhjustel liitusin RSRiga. Väliskeskkonna mõistmine aitab kaasa sisekeskkonna mõistmisele. RSRiga liitudes avastasin, et Tartus on palju selliseid noori. Vabal ajal loen raamatuid.
Ingrid Kirp
Pärit olen küll Tartust, aga juba väga noorelt kolisin Tallinnasse. Peamiselt olen üles kasvanud Viimsis ja lõpetanud ka Viimsi Keskkooli. Pärast gümnaasiumi lõpetamist võtsin vaheaasta, mille ajal tegelesin erinevate projektidega ja seiklesin natuke ka ringi. Pärast seda oli mul kindel soov tulla õppima just Tartusse. Tüüpilisele naisele kohaselt olen ka mina väga muutliku meelega ja leidsin ennast ülepäeva jälle mõne uue mõttega, mida õppida. Lõpuks osutus võitjaks Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala ja olen sellega igati rahul. Olen alati olnud seda meelt, et kes palju teeb, see palju jõuab ja seega sobib RSR minu erialaga ideaalselt kokku. Kuna mulle meeldib väga reisida ja inimestega suhelda, siis mis saaks olla veel parem valik kui siduda need huvid rahvusvaheliste suhetega.
Kaarel Kullamaa

Olen terve elu olnud Tartlane. Lõpetasin Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, ühiskonna suunalise eriklassi.Nüüd õpin  Tartu Ülikoolis ajalugu I kursusel. Tegelen aktiivselt  murdmaasuusatamise, mälumängu ja väitlusega. Liitusin RSRiga sest mind huvitab poliitika, rahvusvahelised suhted ja ajalugu ning peale Comeniuse projektiga Türgis käimist otsustasin, et soovin  rahvusvaheliste suhete teemal veel kaasa rääkida, ühinedes RSRiga.

 
Rainer Urmas Maine
Olen sündinud ja üles kasvanud Tallinnas. Kõik kaksteist keskkoolis veedetud aastat õppisin Tallinna Reaalkoolis. Praegu olen Tartu Ülikooli esmakursuslane ja õpin majandust. Koolielu kõrvalt olen alati soovinud teha ka midagi muud, midagi, mis pakuks erinevaid väljundeid enda arendamiseks. Paljude üliõpilasorganisatsioonide seast valisin just RSR-i, sest maast madalast on mul olnud sügav huvi majanduse, ajaloo ja poliitika vastu. See on tekitanud huvi ka välispoliitika ja rahvusvaheliste suhete vastu. Seega on RSR minu jaoks igati loogiline valik, sest siin on sarnaste huvidega noored.
Mihkel Märtens
Pärit olen Tallinnast. Gümnaasiumis käisin Tallinna Reaalkoolis, pärast mida asusin Tartu Ülikooli Füüsika, keemia ja materjaliteaduse erialale õppima. Edasi kavatsen õppida füüsikat. Kuigi õpin reaalteadust, on minus alati olnud huvi ajaloo, poliitika ja rahvusvaheliste suhete vastu. Seega pakub RSR  mulle võimaluse nendes valdkondades aktiivne üliõpilane olla. Vabal ajal loen raamatuid, osalen mälumängudel ja vaatan jalgpalli.
Ellen Müil

Olen sündinud Tartus ja üles kasvanud Lahemaal, kus omandasin keskhariduse Loksa Gümnaasiumis. Olen alati olnud huvitatud maailmas toimuvast, rahvusvahelisest poliitikast ja diplomaatiast, millest tulenes ka minu erialavalik – 2016. aasta sügisest õpin Tartu Ülikoolis riigiteadusi, loodetavasti edaspidi rahvusvahelistele suhetele spetsialiseerudes. RSRiga liitumine tõukus soovist rakendada praktikas loengutes omandatud teadmisi, kohtuda huvitavate inimestega ja avardada oma silmaringi. Vabal ajal meeldib mulle lugeda, mängida sulgpalli, reisida ja veeta aega lähedaste inimestega.

Heliis Nemsitsveridze

Olen üles kasvanud Emajõe Ateenas ning koolis käinud Tartu Jaan Poska gümnaasiumis. Gümnaasiumi ajal käisin vahetusõpilasena Austrias, kus leidis kinnitust juba väiksest saadik minus pakitsenud ühiskondlik huvi ja soov maailmast võimalikult palju teada saada. Pärast keskkooli lõpetamist asusin Tartu Ülikooli õppima ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialale. RSR-iga ajendas mind liituma huvi geograafia ning diplomaatia vastu, mis leiab RSR-is suurepärase väljundi. Rahvusvaheliste Suhete Ring võimaldab mul ennast  arendada väljaspool akadeemilisi õpinguid sama väärtuslikult ning aktuaalselt. 

Auli Niukkanen
Olen sündinud ja kasvanud Lääne-Virumaal, Rakveres. Koolis olen käinud Sõmeru Põhikoolis, Rakvere Gümnaasiumis ja Rakvere Ametikoolis. Peale kooli lõppu elasin ja töötasin paar aastat Belgias ja Šveitsis ning reisisin ringi mujal maailmas. Peale seiklusi laias maailmas olen tagasi eestis ja õpin Tartu Ülikoolis bakalureuseõppes riigiteadusi. Rakvusvaheliste suhete ringiga liitusin seepärast, et olen huvitatud poliitikast, välissuhetest ja diplomaatiast. RSR on selleks täpselt õige koht, kus avardada oma silmaringi heas seltskonnas.  Vabal ajal meeldib mulle aega veeta oma perega, lugeda, käia jooksmas ja teatris ning reisida nii palju kui võimalik.
Laura Oolup

Olen Saaremaalt pärit ning lõpetanud Kuressaare Gümnaasiumi. 2017 kevadel lõpetasin Tartu Ülikoolis riigiteadused ning nüüd õpin magistris rahvusvahelisi suhteid ja spetsialiseerun Venemaale. RSR-ga liitusin oma esimesel bakalaureuse aastal eelkõige seetõttu, et mulle on alati pakkunud erinevate riikide suhted ja mõjutused teiste riikide suhtes. Lisaks huvile nägin RSR-s võimalust ülikoolis õpitav liita samast teemast lähtuva organisatsiooniga, kus saan omandada uusi teadmisi veidi vahetuma nurga alt ning praktilisi oskusi rakendada ja arendada. Erinevates ettevõtmistes olin varasemalt alati aktiivselt osalenud ja ei tahtnud ülikooli tulekuga sedagi pooleli jätta. 
Peeter Pals

Olen sündinud ja kasvanud Tallinnas. Eelkoolist alates kuni 12. klassi lõpuni käisin Rocca al Mare Koolis. Pärast gümnaasiumit ja ajateenistust asusin õppima riigiteadusi Tartu Ülikoolis. Kõikvõimalik geograafia, ajaloo- ja poliitikaalane on mind huvitanud juba väikesest lapsest saadik. Kuna minu huvid on sellised ja minu suurimaks kireks on reisimine, võiks selle kokku võtta sellega, et olen huvitatud rahvusvahelistest teemadest. See ning lootus leida sarnaste huvidega tutvusringkond ongi peamised põhjused miks liitusin RSR-iga. Hilisemas elus on välja kujunenud ka huvi igasuguste ürituste korraldamise vastu, näiteks olen osalenud TEDx ürituste korraldamises. Vaba aega kulutan oma huvidele, perele/sõpradele, kergelt spordile ning niisama lõbutsemisele.
Fred Gregor Rahuoja
Kuigi päritolult valgalane, kasvasin üles Tallinnas ning nõudsin tarkust taga nii Tallinna Prantsuse Lütseumis kui ka Reaalkoolis. Pärast gümnaasiumi lõpetamist teenisin aega Kuperjanovi jalaväepataljonis ja otsustasin oma haridusteed jätkata Tartu Ülikoolis ajaloo erialal. Lisaks ajaloole paeluvad mind poliitika, diplomaatia ja võõrkeeled. Tahtmine RSRiga ühineda tekkis juba ülikooli sisseastumisel, sest teadsin, et saan seal oma huve praktikas rakendada. Vabal ajal meeldib mulle palli korvi visata ja lugeda. 
Mikael Raihhelgauz
Kristin Saar

Olen pärit Tallinna lähistelt. Kooliteed alustasin Nissi Põhikoolis ning keskkoolis käisin Tallinna Prantsuse Lütseumis. Alates 2015. aastast olen Tartu Ülikooli riigiteaduste tudeng. Olen alati huvitunud poliitikast ning protsessidest ühiskonnas, seega oli eriala senise haridustee loogiline jätk. Mulle meeldib endale väljakutseid esitada ning olla aktiivne ka väljaspool auditooriumi. RSR on suurepärane võimalus saada uusi teadmisi välispoliitikast, arendada meeskonnatöö oskust, kohtuda  põnevate inimestega ning anda midagi tagasi ka teistele tudengitele, näiteks loenguid korraldades. Vabal ajal meeldib mulle teha sporti, lugeda, käia teatris ning veeta aega sõprade ja lähedastega.

Karl Juhan Saks
Sündinud ja kasvanud Pärnu lähedal Paikusel. Seal lõpetasin põhikooli. Gümnaasiumihariduse omandasin Pärnus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Praegu õpin Riigiteaduseid. Rahvusvaheliste suhete vastu tärkas huvi juba suhteliselt varajases lapsepõlves. Suurimat huvi pakub piirkondadest Kesk-Euroopa. RSR-iga motiveeris liituma soov rakendada praktikas oma huvi rahvusvaheliste suhete vastu. Vabal ajal tegelen enese täiendamisega mitmes valdkonnas ja mõõduka pidutsemisega.  
Stina Suurväli
Olen sündinud ja koolis käinud Tallinnas, Jakob Westholmi Gümnaasiumis. Suuremat sorti huvi ühiskonna, selle toimimise ja poliitika vastu kasvas põhikooli lõpus. Mitte väga palju hiljem, umbes 11. klassi keskpaigas, otsustasin, et riigiteaduste eriala on see, kus tahan peale keskkooli lõppu oma õpinguid jätkata. Samuti vaatasin juba üsna varakult, mida pakub ülikoolielu ka õpingute kõrvalt ja nõnda leidsin Rahvusvaheliste Suhete Ringi. RSR ühendab endas kaks mulle tähtsat asja – välispoliitika ja rahvusvahelised suhted ning võimaluse panustada vingete asjade elluviimisesse. Seega otsus liituda tuli üsna kiiresti ja lihtsalt.
Johanna Maarja Tiik
Olen valdava enamuse oma elust elanud Tartus – 12 klassi sai läbi käidud Miina Härma Gümnaasiumis, misjärel asusin Tartu Ülikooli ajalugu õppima, mille kõrvale harin end rahvusvaheliste suhete ning prantsuse filoloogia valdkonnas. Vabal ajal püüan suurendada nii oma mugavustsooni mõõtmeid kui ka silmaringi, seda näiteks nii välismaal vabatahtlikuna töötamise, erinevatest rahvusvahelistest noorteprojektidest osavõtmise kui ka lihtsalt raamatute lugemise või teatris käimise läbi.  RSRiga liitusin huvist leida oma õpingutele praktiline väljund, kuid samuti ka seltskond, kellega üheskoos maailmaasjade üle arutleda ning inimeste teadmisi välispoliitika alal toimuvast laiendada.
 Laura Toomlaid
Aastad reaalainetekeskes Tallinna Reaalkoolis tõid  elupõlise Tabasalu elaniku Tartusse ajalugu õppima. Mälumäng, reisimine, vahetusõpilase elu ning üleüldiselt suur uudishimu on põhjused miks olen RSR-liige.  Viimased aastad olen tegelenud süvenenumalt dokumentalistikaga, mis on viinud mind kaugel piiri taha pildistama ja kirjutama.  Sellest tulenevalt huvitabki mind kõige enam just arengumaad ja Lähis-Ida.  Kui maailmas toimuv ära väsitab, pagen ma metsa ja mägedesse matkama, merele kalale või kinno viimast filmikunsti kaema.
Anna Linda Tomp
Ehkki pärit olen Tallinnast, ei ole möödunud seal valdav osa minu elust. Olen elanud perega kaheksa aastat Belgias ning aasta Uruguays vahetusõpilasena. Tänu nendele kogemustele tärkas minus juba noores eas uudishimu maailmas toimuva vastu. Eriti südamelähedased teemad on võrdõiguslikkus, keeled ja rahvusvahelised suhted. Neid huvisid saan igapäevaselt arendada koolis – nimelt Tartu Ülikoolis riigiteadusi õppides. Vabal ajal viin end kurssi moega ning tegelen ka kunstiga. RSRiga liitumises olin kindel juba enne erialavalikut ning Tartusse õppima asumist – teadsin, et just siin saan juba tudengina pühenduda sellele, mis mind loodetavasti ka tulevikus ees ootab.
Hannes Hugo Urbla
Alustasin haridusteed Tallinnas, Gustav Adolfi Gümnaasiumis, kus lõpetasin rootsi keele suuna. Pikkade kooliaastatega tekkis vajaduse millegi muu järele, selleks sai 11 kuud ajateenistust Kuperjanovi Jalaväepataljonis. Kaitseväes muidugi õppimine jätkus, kus omandasin reservrühmaülema ameti. Sõdurpoisist sai seejärel tudeng, Tartu Ülikooli ajaloo eriala osutus väga heaks valikuks. Kui loengust saan teada üht, siis Rahvusvaheliste Suhete Ringis teist - kaks huviala täiendavad üksteist. Tahan teha koostööd aktiivsete noortega ja arendada endas esinemise ja organiseerimise oskust, seetõttu liitusin RSR-iga. 
Johannes Vahe
Olen pärit Pärnust. Õppisin 12 aastat Pärnu Ühisgümnaasiumis, lõpetades keskkooli  inimese ja ühiskonna suunal. Peale keskkooli lõppu käisin ära ajateenistuses ning asusin õppima Tartu Ülikooli ajaloo erialal. Minu huvi ajaloo, diplomaatia ja poliitika vastu tekkis üsna varakult, sest juba noorena oli võimalik palju reisida. Minu põhiliseks huviks on Eestiga seotud rahvusvahelised suhted, kuid olen huvitatud ka iga teise piirkonna tegevustest. Liitusin RSR-iga, et leida enda ümber inimesi, keda huvitab sama valdkond ning kindlasti selleks, et saada hulga kogemusi ja praktilisi oskusi. Vabal ajal tegelen militaarvaldkonnas.
Kristiina Vain
Sündinud olen Tallinnas, kus veetsin ka oma elu esimesed 19 aastat. Koolis käisin Tallinna Prantsuse Lütseumis, mis andis mulle kaasa huvi maailmas toimuva vastu. Hetkel olen Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala tudeng. Suureks huviks on keskkonnakaitse, mistõttu võtsin oma kõrvalerialaks keskkonnatehnoloogia. RSR-iga soovisin liituda, kuna olen juba väiksest peale tundnud huvi rahvusvaheliste suhete vastu ning see organisatsioon võimaldab riigiteadustes õpitavaid oskusi proovile panna ka praktikas. Lisaks RSR-ile olen ka EÜS Põhjala liige. Vabal ajal tegelen tantsimise ja joogaga.
Johannes Voltri

Sirgusin Tallinnas, Lillekülas. Lapsepõlves minus tärganud huvi geograafia vastu on tänaseks päevaks omandanud ka poliitilised mõõtmed ning teisenenud üldisemaks huviks maailmas toimuvate sündmuste ja protsesside vastu. Seepärast valisin oma peaerialaks Tartu Ülikoolis ka rahvusvahelised suhted. Rahvusvaheliste Suhete Ringiga liituma ajendas mind soov olla aktiivne üliõpilane, eelkõige nägin ringis aga võimalust, kuidas ennast välispoliitilises valdkonnas veelgi edasi arendada ning teostada. Olen võtnud osa huvitavatest aruteludest ja välisreisidest, arendanud enda organisatoorseid võimeid ning mis peamine – leidnud vahva, sarnaste huvidega sõpruskonna. Lisaks RSRile võtan osa ka Tartu väitlusklubi tegemistest, vaba aega sisutan, täiustades näiteks enda võõrkeelte oskust.