Ringist

Rahvusvaheliste Suhete Ring, RSR, on Tartu Ülikoolis tegutsev organisatsioon, mis ühendab rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid tudengeid. RSR korraldab igal nädalal loenguid ja raadiosaateid. Kord aastas valib RSR parima välispoliitikast kirjutaja ja annab selle eest võitjale auhinna. Samuti kirjutatatakse rahvusvaheliste suhete teemalisi artikleid Müürilehte pseudonüümi Emajõe Saadiku alt. Lisaks korraldab RSR igal kevadel TÜ Kevadpäevade raames mälumängu rahvusvahelistest suhetest ja vähemalt kord aastas toimub väljasõit mõnda huvitavasse rahvusvaheliste suhetega seotud institutsiooni. Meie külalisteks on poliitikud, riigiametnikud, teadlased, ettevõtjad ja teised rahvusvahelistest suhetest huvitatud või nendega kokku puutuvad inimesed.

RSR loodi 7. oktoobril 1963. Vilistlaste seas on mitmeid tuntud, elus kaugele jõudnud inimesi, kes aeg-ajalt meie loenguid külastavad. Inimesed RSR-i Suures ja Väikeses Ringis on erinevatest teaduskondadest ja mitmetelt erialadel, näiteks riigiteadustest, õigusest, ajaloost.

Iga teisipäeva õhtul kell kuus (loomulikult akadeemilise veerandtunniga!) koguneb RSR Pahades Poistes (Küüni tänav 2). Loenguid on nii eesti kui ka inglise keeles.

Rahvusvaheliste Suhete Ringi (RSR) juhtmõtted:

-RSR on tudengiühendus, mis on loodud üliõpilaste poolt ning nende jaoks;

-RSRi eesmärgiks on koondada välispoliitikast huvitatud tudengeid ja tihendada nende vahelisi sidemeid;

-RSRis käsitletava teemavaliku kriteeriumideks on mitmekülgsus, aktuaalsus ning laiahaardelisus;

-RSR on ülikooli teaduskondade ülene ühendus;

-RSR kaasab välisüliõpilasi ning võõrkeelseid lektoreid;

-RSR järgib akadeemiliste tudengiühenduste väljakujunenud tavasid ning edendab võimalusel üliõpilasliitude vahelisi suhteid;

-RSR kasutab oma tegevuses mitmekülgseid suunitlusi (loenguõhtud, kirjanduslik väljund, raadiosaated, väljasõidud jms), millega kaasnevaks eesmärgiks on juurutada liikmeskonna seas esinemiskogemust ning edendada väitlushimu;

-RSRi liikmeskond põhineb vabatahtlikkusel ning on avatud esmajoones tudengitele;

-RSRi järjepidevuse tagavad juhatus, akadeemiline juhendaja ning ülejäänud Väikese Ringi tegevliikmed;

-RSRi juhatus koosneb presidendist ning kolmest asepresidendist;

-RSRi presidendi valib Väike Ring salajasel hääletusel, valituks osutub lihthäälteenamuse saanud kandidaat;

-RSRi asepresidendid ja veebihalduri nimetab president;

-RSRi akadeemiline juhendaja ning vilistlaskogu juhatus määratakse RSRi üldkogul RSRi vilistlaste seas läbi viidava vastava hääletuse alusel.