RSRi veerg Müürilehes

2014. aastast alustas RSR koostööd Müürilehega, kirjutades sinna õppeaasta jooksul kord kuus päevakajalisi välispoliitilisi arvamusartikleid. Kõik artiklid on ilmunud pseudonüümi Emajõe Saadiku alt, kuna kirjutised on valminud RSR-i liikmete kollektiivtööna.

Artiklite kirjutamise eesmärk on pakkuda RSR-i liikmetele võimalus avaldada põhjaliku arutelu ning analüüsi tulemusena oma arvamus aktuaalsel rahvusvaheliste suhete teemal. 

Kõik avaldatud artiklid on leitavad Müürilehe leheküljel:

2016/2017

2015/2016

2014/2015