03.12 Madis Gross ja Ain Jõesalu

Teisipäeval, 3. detsembril 2013 käisid RSR-ile loengut pidamas Euroregio Pskov-Livonia  president Madis Gross ja Euroregio Pskov-Livonia Eesti sektsiooni tegevjuht Ain jõesalu teemal „Euroregio Pskov-Livonia“.

Taustaks

Madis Gross on Tõlliste vallavanem aastast 1996 ja viimased 12 aastat on olnud Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees. 

Ain Jõesalu töötas kuni aastani 2001 Tamsalu ja Elva gümnaasiumi direktorina, alates 2005.a. tegeleb piiriülese koostöö edendamisega.

1996 aastal moodustasid Eesti, Läti ja Vene omavalitsusjuhid Piirialade Koostöönõukogu, mille eesmärgiks oli riikide vahelise suhtluse edendamine. Kui 2003 aastal selgus, et Eesti ja Läti saavad Euroopa Liidu liikmeteks loodi ühise nõukoguga organisatsioon, mille nimeks sai Euroregio Pskov-Livonia. Organisatsiooni eesmärgiks on arendada piirialast koostööd, koordineerida, anda nõu, aidata ning vahetada omavahel infot ja kontakte läbi ühisprojektide.

Eestist kuuluvad organisatsiooni Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidud. Läti poolelt kuuluvad 12 kohalikku omavalitsust ja Venemaalt 5 rajooni ja Pihkva linn. 

Territoorium 31 222 km²

Elanike arv 571 104 (01.01.2012 seisuga)

Organisatsioonist

Ajal, mil Eesti ja Venemaa vahel polnud piiri, oli Eesti toodang Venemaal vägagi nõutud. Tekkis majanduspiir, mille abil said hõlptuluteenijad Venemaal Eesti kaubaga head sissetulekut. Pärast piiri kinni löömist kogunesid omavalitsused ja maavalitsused kokku, et elavdada piiriäärset elu. Koostöökoguks sai Euroregion.

Tegemist on mittetulundusühinguga ja samasugused organisatsioonid on ka Läti ja Venemaa poolel. Eestist kuuluvad organisatsiooni neli maakonda: Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Viljandimaa. Hetkel käivad läbirääkimised ka Tartu Omavalitsuste liiduga.

Presiidiumi president valitakse rotatsiooni korras kolmeks aastaks. Kord aastas toimuvad suured koosolekud, kus liikmed kogunevad. Presidendiaeg on nüüd Läti käes, kes pole seni veel leidnud väärilist kandidaati, kes ise sooviks kandideerida ja kelle kandidatuuriga oleksid kohalikud omavalitsused nõus. Üldiselt polegi kolme riigi ühist tööd väga lihtne koordineerida, sest valimised toimuvad erinevatel aegadel ja uued inimesed tulevad peale.

Praegu on toimumas piirikoostöö programm, kus hangitakse vahendeid organisatsiooni ideede ja vajaduste jaoks. See on ühisele koostööle hoogu juurde andnud. Hetkel käivad valimised ka Venemaal, kus tugiorganisatsiooni jaoks otsitakse asepresidenti ja direktorit.

Põhitegevusalad

Varasemalt kirjutati peamiselt keskkonna alaseid projekti, demokraatia arendamise projekte ja esitleti kuidas toimib avalik haldus Eestis. Ent nüüd keskendutakse rohkem kontaktide vahetamisele. Näiteks kui organisatsioonid otsivad partnereid Lätist või Venemaalt, aitab Euroregio neid leida, lisaks saada viisasid, luua kohtumisi ja kokkuleppeid.

Kolme riigi ühisprojektina toimib väikeeettevõtjate kohtumine, mida on korraldatud juba neli. Osalejaid on alati olnud palju. Hetkel käib ettevõtjatele huvi pakkuvate tegevuste juurde otsimine. Kuigi seni on olukord hea, võib ühe teema käsitlemisel tekkida huvi kadumise oht. Eesmärgiks ongi kaasata lihtsaid inimesi, väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kes ise ei leia kanaleid koostööpartnerite leidmisel.

Käimas on ka õpilasvahetus, mille abil on võimalik Eesti gümnaasiumi õpilastel veeta nädal Venemaal elades kohalikus peres ja praktiseerida vene keelt. Samuti on võimalus Vene õpilastel tulla Eestisse. Eesti koolides on õpilaste ja õpetajate poolne huvi Venemaa vastu üsna suur. Väikseks  probleemiks on see, et Eesti noored ei oska vene keelt, aga õnneks saavad Vene noored hakkama ka inglise keelega. Õpilasvahetuse tarbeks ei tehta fonditaotlust.

Projekti peetakse väga õnnestunuks – pered oli eestlasi ära saatmas, Eestis on nüüdseks palju koole, kes soovivad osaleda programmis, isegi näiteks Saaremaalt (kui saarlane tahab, tuleb teha!) Märkimisväärne on see, et venelased tahtsid enne Eestisse tulekut õppida eesti keelt ja haridusministeeriumist saadeti neile vajalikud õpikud.  

Hetkeseis

Pihkvas puudub hetkel tegevjuht, aga tööülesandeid täidab üks inimene oma põhitöö kõrvalt ja asi toimib.

Eelmisel aastal taastas Euroregio Association of European Border Region liikmestaatuse ja sealt saadi positiivne sõnum, et ollakse õigel teel.

Kõige kõrgem nõukogu koguneb kord aastas, igast riigist 7 esindajat. See aasta pidid see olema Eestis, aga kuna Venel puudub president, siis polnud mõtet seda teha ja lükati edasi jaanuarisse-veebruarisse.

Detsembris lähevad Ain Jõesalu ja Madis Gross Läti tegevjuhiga Pihkvasse uue presidendiga kohtuma. Loodetavasti saab asjad ajada nii, et uuel aastal saab tegevusega taas alustada.

Projekte, eelkõige just väikeprojekte, on tutvustatud erinevates kohtades. Väikeprojektid toimivad Euroopas väga hästi, aastas hallatakse neid umbes 500-700. Nende mõju on tohutult suur ja seda on üritatud ka Eesti piiril rakendada. Hetkel on programmide koostöö pooleli, seda on ka teistes organisatsioonides toetatud, seega on lootust, et hakkab tööle. Organisatsioon suhtub sellesse ettevaatlikult ja optimistlikult – vähemalt neid kuulatakse sellel teemal.

Küsimused Madis Grossile:

Kui presidenti valitakse rotatsiooni põhimõttel iga kolme aasta tagant, kas siis võimul oleva presidendi rahvus kallutab kuidagi koostööd? - Ei kalluta kuidagi. Pigem ootame presidentidelt rohkem seda, et otsitakse sidemeid ja väljendeid Euroopa poole.

Kuidas toimub liikmete vaheline suhtlus? - Suhtlus toimub kokkusaamistel. Toimuvad sissejuhatavad viisakusavaldused ja tutvustused. On olemas seminariosa, kus räägitakse mis on juhtunud ettevõtete vahel ja milline on olukord piiril. Inimesed räägivad omavahel enda huvidest. Tagasisidet ei ole, aga üldiselt kiidavad kõik selliseid kokkusaamisi. Seda näitab fakt, et viimastel kordadel on saal täis olnud.

Milline on olnud Venemaa suhtumine projekti vältel? Kas seda saab lugeda ühe näitena, et Eesti ja Venemaa suudavad üheskoos edukalt koostööd teha? -        See on olnud hea näide sellest, et Eesti ja Venemaa saavad edukalt koostööd teha. Mõnikord on siiski keeruline, näiteks pronkssõduri ajal oli pikk paus. Vahel on tunda Venemaa poliitika mõju – käsud tulevad organisatsioonile kusagilt kõrgemalt. Tegevus on olnud lainetena, mis tähendab, et mõnikord peetakse lätlasi eestlastest paremateks sõpradeks. Näiteks demokraatia projekti ajal pidid eestlased hoolikalt jälgima oma sõnu. Tänasel päeval toimub suhtlus viisakalt, meiega suheldes proovivad venelased leida lahendusi. Koostöö on selge ja sõbralik.

Kuidas on piirilepingu sõlmimine mõjutanud koostööd? - Koostööd eriti ei mõjuta. Meie käest küsitakse nõu, et mil moel see kõik on korraldatud. Koostöö peab toimima. Ain Jõesalu lisab, et kuna vene poolega toimub suhtlus tihedalt ja juba pikaajaliselt, siis nendega mingeid probleeme ei ole tulemas. Kui peaks midagi tekkima, siis ainult ülevalt. Läti ja Eesti hoiavad teatud hetkedel rohkem kokku. Haldusreformi ajal olid kõik närvilised ja osad liikmed kadusid ära. Ent hetkel pole probleeme – kõik kolm osapoolt sammuvad ühte jalga.

Miks on loodud organisatsioon just kolme riigi vahelisele suhtlusele? - See on koostööformaat. Keskendume just Eesti, Läti ja Venemaa piirialade ühisele koostööle. Ettevõtluse tasandil on ettevõtjatel Venemaa vastu suur huvi, sest seal on palju võimalusi. Venemaal on hakatud regionaalpoliitikat ajama. Näiteks ütleb Putin, et igas oblasti keskuses peab olema tööstusala; või et teatud makse ei pea teatud piirkondades võtma. See on nende viis ettevõtluse käima ajamiseks. Selle abil on läinud Venemaale ettevõtjaid üle maailma.

Mil määral ollakse teadlikud organisatsiooni mõjust? - Venemaa annab infot vaid pinnapealselt, reaalselt antakse teada vähe. Meie tegevus ongi piiratud – toome osapooled vaid kokku ja sügavalt nende omavahelisse tegevusse ei saagi minna.

Küsimused Ain Jõesalule:

Milline on Euroopa Liidu roll? - Väited, et Euroopa Liit ei tee midagi, on katteta. Allhanked on keelatud, see tähendab, et kui saad projekti rahad ja annad need edasi, aga nende puhul pole tegu sellega. Euroopa Liit aktsepteerib väikeprojekte. Paljud asjad on kinni seal üleval, sest suuri on lihtsam hallata. Kedagi ei huvita sellised väikeprojektid, aga meie oleme valmis ja saame aidata.  Aasta tagasi toimus Brüsselis piiriäärsete projektide koostöö arendamise arutlus. BENi [BEN - varasem projekt] aruannet vaadates jäi mulje, et enamik edulugusid kuuluvad Euroopa Liidu sisepiiridesse. Euroopa Liidu välispiiridel on see problemaatiline, eelkõige venemaaga. Ei saa teha ühisprojekti kui pole ühisrahandust. Oleme erandlikus olukorras. Isegi Poolas ja Ukrainas on elu hoopis teistsugune. Meil toimub kõik praktilise elu tasandil. Meie kogu võrgustik, mis kirjas on, toimub ka reaalselt ja see on suudetud käima panna ja toimima jätta. Hoopis teine tase on riiklik ja administratiivne tasand.

Kuidas toimib ühisrahastamine? Kas iga riigi poolt on rahastus võrdne? - Rahastus pole võrdne iga riigi poolt. Vastab Madis Gross: Tuleb ise käia oblasti juhtkonnas ära, sest seal on raha, mida jagada. Väiksemad asjad saab rajoonitasandil ära ajada, aga omavalitsustes pole vabu vahendeid, mida kasutada. Midagi tõsist ette võttes saab ka ise koha peal rajoonis käies, aga see on keeruline.

Kuidas mõjutav territooriumide erinevus? - Võrgustiku hoidmine on Venemaal ja Lätis lihtsam. Neil käsk lihtsalt täidetakse, meil hakkab peale käsku kooskõlastamine. Samuti on probleemiks viisad. Lätis-Venemaa viisad on tasuta, Eesti-Venemaa viisad on 56€. Tasuta viisad saavad need, kellel on olemas ühine koostööleping.

Kas piirileping luuaks selleks, et tekiks viisavabadus? - Ilma piirilepinguta viisavabadust ei tule. Meie jaoks oleks lahendus viisavaba tsoon. Läti ja Venemaa vahel on see olemas, aga selle eelduseks on piir. Meil seda pole.

Miks ei kuulu Ida-Virumaa organisatsiooni tegevuspiirkonda? - Ida-Virumaa on puutumata jäänud, sest projekt hõlmab vaid Liivimaad.

Konspekteeris Mariliis Peterson 

On 28th November, the guest lecturer in RSR was Marina Kaljurand who gave lecture on “Cyber Security – challenges and potential responses”. She has served as the Ambassador of Estonia to USA, Mexico, Russia, Kazahstan and Israel. She has also been the Minister of Foreign Affairs of Estonia. Currently, she is a Chair of the Global Commission on the Stability of Cyberspace.

First time when Marina Kaljurand learned about cyber security was in 2007 when Estonia was under politically motivated cyberattacks. Back then she was an Estonian ambassador to Russia and she had to explain what is happening in Estonia – DDoS-attacks. It was important to talk about this because cyber does not have borders and in this field, cooperation is necessary. She said that states are not allowed to take any illegal actions and according to international law they must stop every illegal action that is transiting their country. It was known back then that cyberattacks came from Russian territory – Estonia had all the legal instruments in place, but the will was missing (there was a cooperation between allies but not with Russia).

In year of Snowden’s disclosure, Kaljurand was posted to the US. She said that the US changed a lot during these times and question of trust was the most important. Estonia was the first country to have a bilateral agreement in cyber security with the US and it was used as a hook to bring Obama to Tallinn (he came later, though). For Estonian diplomats, it is very important to represent our country because usually nobody cares about us and many even do not know (still think that we are part of the USSR). That was the reason we had to find our niche – which is cyber (e-lifestyle, cyber security) – and now it opens the doors and starts the conversations.

Currently there are 84 global bodies dealing with cyber security. Marina Kaljurand is the Chair of the Global Commission on the Stability of Cyberspace. At first, they were hesitating to include Russian and Chinese experts but as it is a global commission, they need people from different countries. They also have Jeff Moss and Joseph Nye, also human rights activists, and civil society experts. Commission is a multistakeholder. Governments need to cooperate in order to be successful because there are a lot of actors in cyber area. There is an ideological division in between of how the ICT is seen – one side (especially the West) sees it beneficial (lets do it!) and another (i.e. Russia and China) side sees the use of the ICT as interfering (colour revolutions, influencing internal politics). It is difficult to cooperate between two divisions.

Cyber is not only for IT geeks, there are so many fields – diplomacy, international affairs, law, etc. For Kaljurand, cyber security is about stability, it is an open, secure, stable, and accessible Internet. 65% of people are not online yet, they are to join us and we need to have stable and secure Internet. She said that we have to raise the awareness to countries who have no idea what is happening in cyber field. Thus, although she had no idea what all the 84 bodies are doing, she was happy that there are so many of them who are raising the awareness.

In 2013, it was decided by the UN GGE that international law applies to cyber space. The question is about how (jurisdiction and sovereignty). When is the sovereignty of a state violated (for example, in case of malware or when somebody really dies because of a cyber-attack?) UN is the only global organization, but it is from the 1940s. UN will never agree on everything, thus we need a division of like-minded states who have the same understanding and norms on how to behave in cyber space. For example, norm is that it is not okay to attack financial institutions during the peace time. Every country should be interested in having common norms, but it is not possible to agree because of the ideological divisions. If UN cannot work on that, then a group of likeminded countries can. Other bodies are the EU and NATO and both have its roles, for example, cyber is the 5th domain of operations (in addition to air, space, land, maritime). There is a NATO Centre of Excellence in Tallinn. The aim of cyber stability is to avoid misunderstandings (confidence building is getting people together, OECD is doing an excellent work there).

Kaljurand also spoke about Estonia’s e-voting. She used Hack the Pentagon – hackers were asked to hack a system to find vulnerabilities – example and she wants to do the same in Estonia with e-voting. She believes that we have a good system but there is so much criticism from abroad and we need a PR-event - Hack Estonian e-voting. We need international hackers for that. Government is not ready yet but she is still convincing it. We need to face challenges but not to step back. It may happen that people perceive it as negative PR (hackers are hacking Estonia) but we need to explain a lot what are we doing and why. We were lucky to have an ID-crisis in 2017 because we started to feel ourselves too comfortable.

What is the future of UN GGE? Has it failed because in the last meeting the participating countries did not reach a consensus?

Internet of Things, terrorism, international law, norms, confidence building measures, capacity building – GGE is looking these five fields. GGE was supposed to write a report (goal was not to go back from what was agreed two years earlier). Kaljurand does not think that coming years show a will of agreeing on something, she said that coming years will be for educating.

She also said that we need to start asking something for return. For example, if some country wants assistance in e-taxation, then it must make a political statement (international law applies to cyber space or a statement about human rights). If a country is not willing to make a statement, then it should ask for an assistance from some other country.

How to deal with Russia and China?

She has no answer to that. Balkanization of Internet (different countries have different Internets). She does not see that we could find common ground with China or Russia because of the big ideological differences. It may happen that states reach the point where they agree that cyberattacks are not okay. 2007 nobody died, it was just humiliating. All the cyberattacks have been kind of mild but if cyber 9/11 happens then the world would come together, and states would have more will and intentions to agree on some rules. It is a grey zone if you do not have rules. People get to together usually when something bad happens, it has not happened with cyber yet.

Tech-people can do attribution, but it has a political dimension as well, as it depends on the politicians (do they have the courage to say it out or not). She referred to former Minister of Defence Jaak Aaviksoo who said that we did reasonable attribution and our conclusion is that when somebody does everything like a dog then most probably it is a dog. Attribution is a political question and increasingly states should say that they were attacked by this or that country.

You can buy cyber weapons from the black market but it’s too primitive. It will change with Artificial Intelligence (AI) and internet of things, it will be cheaper for terrorists. So far it has not been used. KRATT – Estonian law on AI (obligations, responsibilities). Finland, company who has AI in its board, EE-FIN are competing on who will have the law first.

Why are there so many diplomatic efforts (84)?

She does not know what all of them are doing. On the one side, it is good that so many institutions are discussing cyber security. 2004 or 2007 nobody was discussing cyber but today everybody is discussing it. Her commission tries to look at what others are doing. It is good to have so many even if they duplicate. It is important to discuss and educate people.

Cyber security is connected to open internet. Are the EU and US values the same if something goes south?

US is very vocal about open internet, freedom of the Internet. They are strong supporters of human rights online and open internet. There are differences how countries see intelligence etc but basically, we are on the same side. We may disagree on small things, but we share the same principles and understanding.

Could you elaborate more on EU’s role (EU diplomacy toolbox) concerning cyber security?

Cyber diplomacy toolbox – if something happens how do we react. International law allows retaliation. We have regulations. What are the measures in case of cyberattack against a member state? All the rules apply to cyber security (political statements, sanctions etc). The same as the EU has done in the case of Crimea. In the EU it is easier than in NATO. In NATO, there is no mechanism of what to do in case of an attack.

However, there is a problem with the EU and overregulation - EU is very happy when it can regulate something. EU is not a single market, with cyber it is more complicated, there are more regulations. Some regulations are needed because you need to have some frames. You have to know what is allowed and what is not. It is difficult to find a balance.

How Is the cooperation with industries?

Estonia is cooperating pretty well with the industries. All industries (Microsoft, Facebook) complained that governments were not cooperating enough. Industries have ideas. States will not give away authority on retaliation, attribution etc. It is about attitudes (I know how to do my job!). Governments are starting to understand that they can’t do anything without industries. In the end, they have IT-nerds, governments cannot afford them. Hackers are going to school and teach cyber hygiene to students. Teachers were negative until they started to cooperate with the policemen. She said that hackers despite their image are not bad guys.

How much is Estonia an ideal case? How to implement it to other countries?

Estonia is doing well. Other countries need to find what is suitable to them. They don’t need to copy; every country (state) can find something what is interesting to them. Estonia needs to introduce what we are doing and urge others to find what is interesting to them. You can always do the same thing but with going around the corner.

Konspekteeris Kert Ajamaa